Firma nabízí služby v oblasti konstrukčních prací, návrhů a dodávky jednoúčelových strojů, částí výrobních linek, dopravníků, manipulátorů, přípravků a ocelových konstrukcí.

Zaměřujeme se na:

  • návrh a dodávku nových jednoúčelových strojů, částí technologických linek, automatických manipulátorů, dopravníků, přípravků, ocelových konstrukcí, speciálních měřidel přímo na míru pro konkrétního zákazníka,
  • rekonstrukce či modernizace stávajících nevyhovujících strojů, částí technologických linek, přípravků, manipulátorů,
  • posouzení stavu stávajících zařízení, zjišťování slabých míst, návrh na úpravu,
  • pevnostní kontroly strojních částí, výpočty převodů,
  • vypracování výkresů,
  • vypracování technické dokumentace k novým i starším strojům (výkresy náhradních dílů, návod na obsluhu, návod na údržbu, technické podmínky),
  • vytvoření 3D CAD modelů výrobků zákazníka s realistickou vizualizací pro tvorbu katalogu výrobků nebo pro prezentaci.

Máme konstrukční kancelář i zámečnickou dílnu. Modelujeme v softwaru SolidWorks. Stroje navrhujeme, vyrábíme a montujeme. Na základě přání zákazníka je možné i dodat pouze výrobní dokumentaci a zákazník si výrobu a montáž zajistí sám.

Galerie